20 marca 2009. XXVI LO ul. Alpejska 16 w Warszawie

20 marca 2009 r. w XXVI LO przy ul. Alpejskiej 16 w Warszawie ( Anin) przeprowadzono grę przestrzenną „Odkryj IIRP”. Udział w niej wzięło 52 uczniów klas trzecich w wieku od 18 do 20 lat. Punkty były obsługiwane przez nauczycieli różnych przedmiotów ( od matematyki i chemii po język polski i język francuski) i uczniów – pomocników, którzy już wcześniej mieli do czynienia z testową formą gry. Koordynatorem był nauczyciel historii. Po zakończeniu gry uczniowie otrzymali ocenę z historii zależną od ilości zdobytych kapitałów i wykonanych zadań. Oceny wahały się od 6 do 2.

fot.pwiśnioch/MHP

Całość odbyła się w dobrej atmosferze. Po pierwszych 15 minutach dezorientacji ze strony uczniów i pewnej nerwowości punktowych nauczycieli i ich pomocników uczestnicy przystąpili do wykonywania zadań. Kierowali się różnymi względami: jedni wybierali te punkty, które nie były oblegane, inni chcieli przy okazji „tłumu” wykorzystać doświadczenia innych. Jedni wykazywali wiele entuzjazmu, inni sceptycyzm, a nawet znudzenie.Trzeba wziąć pod uwagę, że uczestnicy to uczniowie rzadko wykazujący zainteresowanie historią, mający słabe oceny z tego przedmiotu (najczęściej 2 – 3 , parę osób 4) Mając tę okoliczność na względzie można ocenić ich zaangażowanie (nie licząc skrajnych przypadków) jako bardzo dobre – wręcz zaskakująco dobre.Jeśli chodzi o ocenę „punktowych”- należy zauważyć, że uczniowie po testowej grze świetnie radzili sobie z obsługą uczestników, wręcz byli podporą dla nauczycieli, którzy swoją obecnością i aktywnością z kolei podnosili poziom dyscypliny grających.


fot.pwiśnioch/MHP
Opinie nauczycieli po grze:
  • słaby poziom przygotowania merytorycznego uczniów spowodował brak powiązania treści zadań na punktach z treścią lekcji zwłaszcza z zakresu języka polskiego i wok-u. (opinia nauczyciela j. polskiego) (Kresy Północno – Wschodnie)
  • Uczniowie mieli trudności z analizą pewnych zadań, co wynika z dążenia do szybkiego ich ukończenia i ogólnego braku stosowania myślenia logicznego.
  • Wydaje się wręcz, że gra ta pozostaje bardziej na pograniczu przedsiębiorczości niż historii. ( opinia nauczyciela chemii)
  • Wyraźnie wstęp do gry (prezentacja) nie dał uczniom na tyle wiedzy, żeby wystarczała ona do efektywnego i szybkiego rozwiązywania zadań,ale wiedzę te uczestnicy mogli uzupełnić w czasie gry na punktach(dobrym przykładem jest „glosowanie” na bohatera pomnika. Uczniowie nie tylko wskazali swojego kandydata, ale poważnie podeszli do argumentacji – podkreślając zasługi wybranej postaci) Gra wymaga skupienia, co nie zawsze udało się osiągnąć ( wszystko zależy od osobowości grającego) (opinia nauczyciela historii)
  • zdobycie doświadczenia w podobnych grach w klasach poprzednich dałyby możliwość lepszej percepcji treści merytorycznych „Odkryj II RP”

fot.pwiśnioch/MHP

Trzy dni po przeprowadzonej grze uczniowie wypowiedzieli się na jej temat bardzo chętnie wypełniając ankietę. Wyniki potwierdzają ogólne wnioski wynikające z obserwacji. Gra jest oceniana jakodobra 55 % lub wyśmienita 18 %(marna 3%, średnia 22%), a jejtrudność jako w sam raz 81%(za łatwa 11%, za trudna 7%) Jeśli chodzi o ocenę aktywności i łamigłówek przeważają oceny„ciekawe”i „średnie”. Uczniowie chętnie opisywali swoją strategię i często żałowali, że nie przeczytali od razu i porządnie instrukcji.

Opinie wyrażone w trakcie i po grze sprowadzały się do całej gamy okrzyków pomiędzy:
„Przynajmniej nie było trzech lekcji” do „Kiedy będzie następna?”


Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch
nauczyciel historii